Undergraduate Scholarships

Juli Plant Grainger Undergraduate Scholarship recipients

Susan Jiao
Sihan Li
Bowen Liu
Yuren Sun
Nicole Zheng

Grainger Academic Excellence Scholarship recipients

Mahima Bhattar
Corinne Cole Zheng Ma
Prasoon Singh Rathore
Bianca Haoyang Yue

Juli Plant Grainger Undergraduate Scholarship recipients

Not Pictured
Susan Jiao Steven Kan Emma Lai Yifan Wei Simon McManus

Grainger Academic Excellence Scholarship recipients

Yige Chen
Han Jiang Baraa Manasraah
Megan Spielbauer

Juli Plant Grainger Undergraduate Scholarship recipients

Aaron Amburgey
Travis Cao
Rebekah Dix
Jordan Owen

Grainger Academic Excellence Scholarship recipient

Han Wang

Juli Plant Grainger Undergraduate Scholarship recipients

Christiana Albrecht
Siqi Li